Det indre kulturelle spændingsfelt i den nordiske organisation

Fotograf: Jonas Finnich Pedersen

En styrke eller et konfliktpotentiale?

  • Det internordiske samarbejde i organisationer.
  • Optimering af den nordiske organisation.
  • Når vikinger slås.
  • Findes der en nordisk kultur?

Det er fristende for mange virksomheder at drive forretning på nordisk eller skandinavisk plan, som om der ikke er forskel landene imellem. Imidlertid kan både ledere og medarbejdere opleve mange ubehagelige overraskelser – Samarbejdet i Norden er langt fra gnidningsfrit, selvom vi som udgangspunkt har mange fællestræk. Der er vigtige kulturforskelle, som meget nemt kan skabe forskellige virksomhedskulturer. De autoritetstro og selvsikre svenskere, de stolte og ukuelige nordmænd, de overfladiske og hurtige danskere, de kreative og stille finner! Vi har forskellige måder at drive forretning på landene imellem. Foredraget ved Gitte Finnich Pedersen tilbyder et dybdegående indblik med 20 års erfaring indefra – hvad vores kulturforskelle betyder, og hvordan vi kan imødekomme kulturelle forskelle og tackle uhensigtsmæssige oplevelser? Hvordan kan vi opnå mest mulig synergi? Foredraget sætter fokus på forskellighed og ligheder, og ikke mindst på hvordan man kan undgå, at et nordisk samarbejde ender i frustration og udbrændte chefer.